Liên hệ

Hội khoa học kỹ thuật và kinh tế biển TPHCM
Địa chỉ: Tầng 8, số 224 Điện Biên Phủ, P.7, Q.3, Tp.HCM
SĐT: 0120 320 2459
Emai: hoibienhcm@gmail.com – donguyen28944@gmail.com