Không có ảnh

CÓ MỘT “ĐIỆN BIÊN PHỦ DƯỚI NƯỚC” NHƯ THẾ !

29/12/2022 admin 0

                                                                                        Nguyễn Văn Đấu Trong chiến tranh Việt Nam, đế quốc Mỹ bất chấp luật pháp và dư luận quốc tế, phong tỏa sông biển miền Bắc Việt Nam bằng thủy lôi và bom từ [Xem thêm…]