TÀU “KHÔNG SỐ” HQ671 – TỪ CHUYẾN MỞ ĐƯỜNG “KHAI SƠN, PHÁ THẠCH” TUYẾN ĐƯỜNG HỒ CHÍ MINH TRÊN BIỂN ĐẾN BẢO VẬT QUỐC GIA.

12/03/2024 admin 0

                                             (Bảo tàng Hải quân) Tàu HQ671 (có số hiệu khác là C41 và 641) là con”Tàu không số” duy nhất còn lại của tuyến đường huyền thoại Đường Hồ Chí Minh trên biển. Tàu hiện [Xem thêm…]