BAN THƯỜNG VỤ HỘI KHOA HỌC, KỸ THUẬT VÀ KINH TẾ BIỂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH HỌP TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ QUÝ II/2022

Sau thời gian dài phòng chống dịch covid-19, vừa qua Ban Thường vụ Hội Khoa học kỹ thuật và kinh tế Biển Thành phố Hồ Chí Minh đánh giá kết quả hoạt động của Hội trong thời gian qua, đề ra phương hướng, triển khai nhiệm vụ quý II năm 2022. Ban Thường vụ đánh giá: Thời gian qua, mặc dù bị ảnh hưởng nặng nề của đại dịch covid-19, Hội vẫn duy trì đều đặn các cuộc họp Ban Thường vụ và Ban Chấp hành Hội đúng quy định theo hình thức online; duy trì và đẩy mạnh hoạt động trang website của Hội; đồng thời thực hiện tốt các chủ trương, kế hoạch chuyên đề do Liên hiệp các hội Khoa học và kỹ thuật Thành phố triển khai như: Đóng góp quỹ vắcxin COVID-19; tham gia các cuộc họp của Liên hiệp Hội theo quy định. Một số báo cáo tham luận của hội viên Hội Khoa học kỹ thuật và kinh tế Biển Thành phố Hồ Chí Minh được đánh giá cao. Đặc biệt, Hội Khoa học kỹ thuật và kinh tế Biển và ông Doãn Mạnh Dũng được Liên hiệp các hội Khoa học kỹ thuật Thành phố tặng giấy khen về thành tích hoạt động khoa học 5 năm (2016-2021). Tuy nhiên, cũng do phải tuân thủ nghiêm ngặt chỉ thị 15, 16 của Chính phủ và các quy định của Thành phố về phòng chống COVID-19 nên một số nội dung chưa thực hiện hoặc thực hiện nhưng chưa đầy đủ. Ban Thường vụ thống nhất cao về việc đề xuất kiện toàn Ban Thường vụ Hội. Về phương hướng, nhiệm vụ của Hội trong quý II và các quý tiếp theo của năm 2022, Ban Thường vụ Hội quyết định triển khai thực hiện của số nội dung sau:

1- Tăng cường công tác tuyên truyền mục đích, tôn chỉ, chức năng của hội; kết nạp thêm hội viên cá nhân và đơn vị; vận động ký kết và triển khai các văn bản phối hợp hoạt động với các hội viên đơn vị, các cơ quan, tổ chức có liên quan.

2- Tư vấn, tuyên truyền việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của hội viên phù hợp với tôn chỉ mục đích của Hội và theo quy định của pháp luật.

3- Tích cực tham gia các chương trình, dự án, đề tài nghiên cứu; tư vấn phản biện xã hội theo đề nghị của các cơ quan nhà nước.

4- Tham gia ý kiến vào các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến nội dung hoạt động của Hội theo quy định của pháp luật. Kiến nghị với các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền đối với các vấn đề có liên quan tới sự phát triển Hội và các lĩnh vực Hội hoạt động.

5- Phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan để thực hiện nhiệm vụ của Hội.

6- Tiếp tục triển khai các dự án nghiên cứu khoa học về điện hải lưu, cảng Trần Đề và tham gia góp ý cải tạo khu du lịch sinh thái rừng ngập mặn Cần Giờ.

7- Tiếp tục hoàn thiện nội dung và tổ chức hội thảo về Lịch sử đóng tàu “Không số”. Nghiên cứu chuẩn bị nội dung, phối hợp thực hiện kế hoạch thi Robotcon lặn.

8- Chủ động lựa chọn nội dung và đối tác, đề xuất và phối hợp tổ chức các buổi nói chuyện khoa học, tuyên truyền, trao đổi các kết quả đã và đang nghiên cứu của Hội./.

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*