BIÊN BẢN HỌP BAN CHẤP HÀNH HỘI KHKT & KT BIỂN TPHCM LẦN 1 NĂM 2019

LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC

VÀ KỸ THUẬT TP. HỒ CHÍ MINH

HỘI KH-KT VÀ KINH TẾ BIỂN TP.HCM

CÔNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 03 năm 2019

 

BIÊN BẢN HỌP

BAN CHẤP HÀNH HỘI KHKT & KT BIỂN TPHCM

LẦN 1 NĂM 2019

Thời gian: 14h30 ngày 16/3/2019

Thành phần có mặt: Ông Lê Kế Lâm, Ông Doãn Mạnh Dũng, Ông Nguyễn Viết Nhiên, Ông Đỗ Thành Hưng, Ông Nguyễn Văn Lợi, Ông Nguyễn Văn Trọng, Ông Đỗ Thái Bình, Ông Nguyễn Văn Đấu, Ông Lưu Tuấn Sinh, Ông Nguyễn Văn Độ, Ông Phạm Trần Hải và Bà Nguyễn Thị Phương Thảo

Chủ tọa: Ông Lê Kế Lâm       Thư ký: Bà Nguyễn Thị Phương Thảo

Nội dung gồm các phần:

Phần 1: Cử đại diện tham gia BCH Liên hiệp hội và 5 đại diện tham gia đại hội Liên hiệp hội;

Sau khi nghe các thảo luận, góp ý và biểu quyết 100% ý kiến tán thành của các thành viên tham dự, Chủ tịch Hội KHKT và Kinh tế Biển Thành phố Hồ Chí Minh đã kết luận cụ thể như sau:

+ Cử ông Nguyễn Viết Nhiên tham gia Ban chấp hành Liên hiệp hội, bầu 5 thành viên có tên sau đi dự đại hội Liên hiệp hội:

 1. Ông Lê Kế Lâm
 2. Ông Nguyễn Văn Thư
 3. Ông Nguyễn Viết Nhiên
 4. Ông Doãn Mạnh Dũng
 5. Ông Đỗ Thái Bình

Phần 2: Chuẩn bị công tác đại hội nhiệm kỳ 3 (2019-2024) vào Quý III năm 2019. Hội nghị 100% ý kiến tán thành:

 1. Bầu dự kiến chủ tịch mới (thay ông Lê Kế Lâm vì điều kiện sức khỏe không thể tiếp tục đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch nhiệm kỳ 3): Ông Nguyễn Viết Nhiên
 2. Phân công nhiệm vụ các tiểu ban chuẩn bị công tác đại hội:

+ Tiểu ban văn kiện: Ông Doãn Mạnh Dũng – trưởng tiểu ban, và các thành viên: Ông Nguyễn Hữu Khương, Ông Phạm Trần Hải, Ông Nguyễn Văn Độ, Ông Nguyễn Văn Đấu và bà Nguyễn Thị Phương Thảo;

+ Tiểu ban nhân sự: Ông Nguyễn Viết Nhiên – trưởng tiểu ban, và các thành viên: Ông Lê Kế Lâm, Ông Nguyễn Văn Thư và Ông Lưu Tuấn Sinh;

+ Tiểu ban hậu cần: Ông Nguyễn Văn Thư  – trưởng tiểu ban, và các thành viên: Ông Nguyễn Năng Toàn, Ông Đỗ Thành Hưng, Ông Nguyễn Văn Lợi và bà Nguyễn Thị Phương Thảo.

Phần 3: Đề nghị khen thưởng các hội viên nhân dịp Đại hội: 100% ý kiến tán thành việc đề nghị Liên hiệp Hội khen thưởng các hội viên nhân dịp đại hội để ghi nhận công sức và sáng kiến hoạt động khoa học về biển đảo:

 1. Ông Phan Bộ An – mô hình tàu ngầm
 2. Ông Nguyễn Chí Công – mô hình xuồng đệm khí
 3. Ông Doãn Mạnh Dũng – mô hình điện hải lưu

Phần 4: Các công tác khác:

 • Văn phòng hội soạn thảo Thư ngỏ gửi đến: Công ty Tân Cảng, Trường đại học GTVT TPHCM, Trường đại học Tài nguyên và môi trường, Cao đẳng Hải quân, và một số công ty thuộc lĩnh vực hoạt động trên biển.. mời tham gia Hội.
 • Bộ phận Website đăng tải thông tin tuyên truyền về Đại hội và giới thiệu về Hội nhằm thu hút hội viên trẻ tham gia hội và đóng góp ý tưởng đổi mới các hoạt động của Hội.
 • Các tiểu ban sau khi thành lập chủ động liên lạc và thực hiện nhiệm vụ được phân công.

Cuộc họp kết thúc lúc 16h cùng ngày.

           THƯ KÝ

 

 

 

Nguyễn Thị Phương Thảo

                        CHỦ TỊCH

                  

 

 

              PGS. TS Lê Kế Lâm

 

 

 

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*