TÀU “KHÔNG SỐ” HQ671 – TỪ CHUYẾN MỞ ĐƯỜNG “KHAI SƠN, PHÁ THẠCH” TUYẾN ĐƯỜNG HỒ CHÍ MINH TRÊN BIỂN ĐẾN BẢO VẬT QUỐC GIA.

12/03/2024 admin 0

                                             (Bảo tàng Hải quân) Tàu HQ671 (có số hiệu khác là C41 và 641) là con”Tàu không số” duy nhất còn lại của tuyến đường huyền thoại Đường Hồ Chí Minh trên biển. Tàu hiện [Xem thêm…]

Không có ảnh

ĐÁNH GIÁ XU THẾ DIỄN BIẾN TÀI NGUYÊN NƯỚC MẶT TRONG HỆ THỐNG CÔNG TRÌNH KIỂM SOÁT NGUỒN NƯỚC THÍCH ỨNG BĐKH VÙNG NAM MĂNG THÍT, TỈNH VĨNH LONG VÀ TRÀ VINH

12/01/2024 admin 0

                                                                          Nguyễn Thị Phương Thảo và Lê Văn Tình       I. TÌNH HÌNH NGUỒN NƯỚC VÙNG ĐBSCL VÀ VỊ TRÍ HỆ THỐNG CÔNG TRÌNH KIỂM SOÁTNGUỒN NƯỚC VÙNG NAM MĂNG THÍT Tình hình vùng [Xem thêm…]