Điểm tin Văn bản mới số 08.2020

CHÍNH SÁCH
1. Thông tư 03/2020/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn thực hiện chế độ, chính sách đối với Cựu chiến binh theo quy định tại Nghị định 157/2016/NĐ-CP ngày 24/11/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định 150/2006/NĐ-CP ngày 12/12/2006 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Pháp lệnh Cựu chiến binh

Quy định mới về trợ cấp cho người thôi công tác Hội Cựu chiến binh
2.Nghị định 27/2020/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 40/2014/NĐ-CP ngày 12/5/2014 của Chính phủ quy định việc sử dụng, trọng dụng cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ và Nghị định 87/2014/NĐ-CP ngày 22/9/2014 của Chính phủ quy định về thu hút cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ là người Việt Nam ở nước ngoài và chuyên gia nước ngoài tham gia hoạt động khoa học và công nghệ tại Việt Nam

Mức lương của chuyên gia nước ngoài làm việc tại Việt Nam
HÀNH CHÍNH
3.Công văn 1471/VPCP-KSTT của Văn phòng Chính phủ về việc thực hiện một số nhiệm vụ vận hành Cổng Dịch vụ công Quốc gia

Liên thông đăng ký khai sinh, thường trú, cấp BHYT qua mạng
HÌNH SỰ
4.Thông tư 14/2020/TT-BCA của Bộ Công an về việc quy định chi tiết chế độ gặp, nhận quà và liên lạc của phạm nhân

Phạm nhân nữ được gặp chồng ở phòng riêng nhưng phải tránh thai
TÀI CHÍNH-NGÂN HÀNG
5.Công văn 1117/NHNN-TD của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc triển khai các giải pháp hỗ trợ khách hàng do ảnh hưởng của dịch Covid – 19

Ngân hàng giãn nợ, miễn giảm lãi vay do dịch nCoV – 19
THUẾ-PHÍ-LỆ PHÍ
6.Công văn 6043/CT-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về việc quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2019 và cấp mã số thuế người phụ thuộc

Quy định mới về đối tượng phải quyết toán thuế TNCN năm 2019
7.Nghị định 22/2020/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 139/2016/NĐ-CP ngày 04/10/2016 của Chính phủ quy định về lệ phí môn bài

Thêm trường hợp được miễn lệ phí môn bài từ 25/02/2020
TƯ PHÁP-HỘ TỊCH
8.Quyết định 50/QĐ-CA của Tòa án nhân dân tối cao về việc công bố án lệ

Tòa án nhân dân tối cao công bố 8 án lệ mới áp dụng từ 15/4/2020
Y TẾ-SỨC KHỎE
9.Nghị định 24/2020/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia

Chính thức cấm uống rượu, bia trong công viên
10.Quyết định 07/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quyết định 02/2016/QĐ-TTg ngày 28/01/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định điều kiện công bố dịch, công bố hết dịch bệnh truyền nhiễm

Bổ sung điều kiện công bố hết dịch Covid-19
ĐIỂM TIN VĂN BẢN
CHÍNH SÁCH
QUY ĐỊNH MỚI VỀ TRỢ CẤP CHO NGƯỜI THÔI CÔNG TÁC HỘI CỰU CHIẾN BINH

Những nội dung này được đề cập tại Thông tư số 03/2020/TT-BLĐTBXH do Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành ngày 25/02/2020 hướng dẫn thực hiện chế độ, chính sách đối với cựu chiến binh.

Theo Thông tư này, cựu chiến binh đang hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng hàng tháng, khi thôi làm công tác Hội sẽ được hưởng trợ cấp. Số tiền trợ cấp được tính như sau:

* Đối với cựu chiến binh là Phó Chủ tịch Hội cựu chiến binh cấp xã: Cứ mỗi năm tham gia công tác Hội được hưởng trợ cấp thôi công tác Hội bằng ½ tháng phụ cấp hiện hưởng;

* Đối với cựu chiến binh còn lại: Cứ mỗi năm công tác Hội được hưởng trợ cấp 1 lần bằng 1/2 tháng lương hiện hưởng…

MỨC LƯƠNG CỦA CHUYÊN GIA NƯỚC NGOÀI LÀM VIỆC TẠI VIỆT NAM

Tại Nghị định 27/2020/NĐ-CP ban hành ngày 01/03/2020, Chính phủ đã quy định mới về chính sách tiền lương của cá nhân là người Việt Nam ở nước ngoài và chuyên gia nước ngoài hoạt động khoa học, công nghệ ở Việt Nam.

Theo đó, mức lương được trả theo phương thức thỏa thuận. Tuy nhiên, việc thỏa thuận phải được xác định trên cơ sở mức lương của các vị trí tương đương trong các tổ chức nước ngoài hoặc doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài…

HÀNH CHÍNH
LIÊN THÔNG ĐĂNG KÝ KHAI SINH, THƯỜNG TRÚ, CẤP BHYT QUA MẠNG

Đây là một trong những dịch vụ công trực tuyến được thực hiện trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia trong thời gian tới theo nội dung Công văn số 1471/VPCP-KSTT do Văn phòng Chính phủ ban hành ngày 26/02/2020.

Theo đó, Bộ Tư pháp sẽ chủ trì, phối hợp với Bộ Công an, Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Văn phòng Chính phủ nghiên cứu, tổ chức tích hợp, cung cấp dịch vụ công trực tuyến liên thông đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú và cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia.

Công việc này được hoàn thành trong quý II/2020. Trên cơ sở đó, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương sẽ tổ chức triển khai trên địa phương mình…

HÌNH SỰ
PHẠM NHÂN NỮ ĐƯỢC GẶP CHỒNG Ở PHÒNG RIÊNG NHƯNG PHẢI TRÁNH THAI

Từ ngày 26/3/2020, khi Thông tư 14/2020/TT-BCA của Bộ Công an có hiệu lực, phạm nhân chấp hành án phạt tù tốt có thể được gặp vợ/chồng tại phòng riêng.Theo Thông tư này, phạm nhân có thể được gặp vợ, chồng ở phòng riêng từ trên 03 giờ đến không quá 24 giờ nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:

+ Có ít nhất bốn quý liền kề thời điểm gặp thân nhân được xếp loại tốt;

+ Thời gian từ khi xếp loại quý liền kề gần nhất đến thời điểm gặp thân nhân được nhận xét, đánh giá, xếp loại chấp hành án phạt tù tốt…

Tuy nhiên, khi gặp chồng ở phòng riêng, phạm nhân nữ phải sử dụng biện pháp tránh thai và có giấy cam kết không mang thai để bảo đảm thời gian chấp hành án phạt tù…

TÀI CHÍNH-NGÂN HÀNG
NGÂN HÀNG GIÃN NỢ, MIỄN GIẢM LÃI VAY DO DỊCH NCOV – 19

Ngày 24/02/2020, Ngân hàng Nhà nước ban hành Công văn số 1117/NHNN-TD về việc triển khai các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch nCoV (hay còn gọi là Covid-19).

Để hỗ trợ doanh nghiệp, tại Công văn này, Ngân hàng Nhà nước đã yêu cầu các tổ chức tín dụng cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn giảm lãi vay, tạm giữ nguyên nhóm nợ cho khách hàng đối với các khoản nợ bị ảnh hưởng bởi dịch và có dư nợ gốc và/hoặc lãi đến kỳ hạn trả nợ trong khoảng thời gian từ 23/01/2020 – 31/3/2020.

Nhóm giải pháp này sẽ được thực hiện cho đến khi Ngân hàng Nhà nước ban hành Thông tư hướng dẫn cụ thể.

THUẾ-PHÍ-LỆ PHÍ
QUY ĐỊNH MỚI VỀ ĐỐI TƯỢNG PHẢI QUYẾT TOÁN THUẾ TNCN NĂM 2019

Nội dung này được đề cập tại Công văn số 6043/CT-TTHT ngày 18/02/2020 do Cục thuế TP. Hà Nội ban hành hướng dẫn việc quyết toán thuế thu nhập cá nhân (TNCN) năm 2019 và cấp mã số thuế cho người phụ thuộc.

Theo đó, đối tượng phải quyết toán thuế TNCN năm 2019 bao gồm:

* Cá nhân có thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công: Cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công khai quyết toán thuế nếu có số thuế phải nộp thêm…

* Tổ chức trả thu nhập từ tiền lương, tiền công: Tổ chức trả thu nhập từ tiền lương, tiền công không phân biệt có phát sinh khấu trừ thuế hay không đều có trách nhiệm khai quyết toán thuế năm và quyết toán thay cho các cá nhân có ủy quyền…

THÊM TRƯỜNG HỢP ĐƯỢC MIỄN LỆ PHÍ MÔN BÀI TỪ 25/02/2020
Tại Nghị định 22/2020/NĐ-CP, Chính phủ mới bổ sung thêm 03 trường hợp được miễn lệ phí môn bài từ ngày 25/02/2020.

Theo Nghị định này, 03 trường hợp miễn lệ phí môn bài mới bao gồm:

– Miễn lệ phí môn bài trong năm đầu thành lập hoặc ra hoạt động sản xuất kinh doanh đối với:

+ Tổ chức thành lập mới;

+ Hộ gia đình, cá nhân, nhóm cá nhân lần đầu ra hoạt động sản xuất, kinh doanh;

– Doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển từ hộ kinh doanh được miễn lệ phí môn bài trong 03 năm kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu;

– Trường phổ thông công lập và mầm non công lập…

TƯ PHÁP-HỘ TỊCH
TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO CÔNG BỐ 8 ÁN LỆ MỚI ÁP DỤNG TỪ 15/4/2020

Ngày 25/02/2020, Tòa án nhân dân tối cao ban hành Quyết định số 50/QĐ-CA về việc công bố án lệ với những vụ việc thường gặp trên thực tế.

Cụ thể các án lệ được ban hành kèm theo Quyết định này bao gồm:

– Án lệ số 30/2020/AL về hành vi cố ý điều khiển phương tiện giao thông chèn lên bị hại sau khi xảy ra tai nạn giao thông.

– Án lệ số 31/2020/AL về xác định quyền thuê nhà, mua nhà thuộc sở hữu của Nhà nước theo Nghị định số 61/CP ngày 05/7/1994 của Chính phủ là quyền tài sản.

– Án lệ số 32/2020/AL về trường hợp đất do cá nhân khai phá nhưng sau đó xuất cảnh định cư ở nước ngoài và người khác đã quản lý, sử dụng ổn định, lâu dài…

Y TẾ-SỨC KHỎE
CHÍNH THỨC CẤM UỐNG RƯỢU, BIA TRONG CÔNG VIÊN

Ngoài 06 địa điểm không được uống rượu bia quy định tại Luật Phòng, chống tác hại của rượu bia , mới đây, Chính phủ đã bổ sung thêm các địa điểm cấm uống rượu, bia tại Nghị định 24/2020/NĐ-CP .Nghị định này đã hướng dẫn, bổ sung các địa điểm không được uống rượu bia, bao gồm:

– Công viên;

– Nhà chờ xe buýt.

– Rạp chiếu phim, nhà hát, cơ sở văn hóa, thể thao trong thời gian tổ chức các hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ và công năng sử dụng chính của các địa điểm này, trừ trường hợp tổ chức các lễ hội ẩm thực, văn hóa có sử dụng rượu, bia…

BỔ SUNG ĐIỀU KIỆN CÔNG BỐ HẾT DỊCH COVID-19

Ngày 26/02/2020 vừa qua, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Quyết định số 07/2020/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung một số quy định về điều kiện công bố dịch, công bố hết dịch bệnh truyền nhiễm.

Theo đó, bổ sung thời gian ủ bệnh trung bình và thời gian không phát hiện thêm trường hợp mắc bệnh mới đối với bệnh Covid-19 (trước đây gọi là bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra).

Nội dung này sẽ được thêm vào Phụ lục quy định thời gian ủ bệnh trung bình và thời gian không phát hiện thêm trường hợp mắc bệnh truyền nhiễm làm căn cứ để công bố hết dịch bệnh truyền nhiễm ban hành kèm theo Quyết định số 02/2016/QĐ-TTg ngày 28/1/2016…

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*