Kết luận cuộc họp của Chủ tịch KHKT& Kinh tế Biển TPHCM về việc tổng kết công tác Hội năm 2023 và triển khai phương hướng hoạt động năm 2024

LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHKT TP.HCM

HỘI KHKT& KT BIỂN TP.HCM

  Số: 05/TB-HB

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

              Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh,  ngày 15 tháng 01 năm 2024

THÔNG BÁO

Kết luận cuộc họp của Chủ tịch KHKT& Kinh tế Biển TPHCM về việc tổng kết công tác Hội năm 2023 và triển khai phương hướng hoạt động năm 2024

 

Ngày 13/01/2024, Hội KHKT& Kinh tế Biển TPHCM (Hội) đã tổ chức họp mặt hội viên nhân dịp đầu năm mới 2024 và tất niên năm Quý Mão tại Phòng họp B, Trụ sở Liên hiệp các hội Khoa học kỹ thuật TPHCM. Tham dự cuộc họp có TS. Nguyễn Viết Nhiên – chủ tịch hội, các đồng chí trong Ban thường vụ, Ban chấp hành và Hội viên của Hội.

Chủ tịch Hội thông báo đến toàn thể BCH và hội viên những nội dung chính trong công tác Hội năm 2023 và triển khai phương hướng hoạt động năm 2024 như sau:

  1. Hội nghị thông qua báo cáo tổng kết hoạt động của Hội năm 2023, phương hướng hoạt động năm 2024 do ban thư ký soạn thảo.
  2. Tiếp tục triển khai các đề tài và nhiệm vụ đã và đang thực hiện trong năm 2023 như: điện hải lưu, cảng Trần Đề và tham gia góp ý cải tạo khu du lịch sinh thái rừng ngập mặn Cần Giờ, hoàn thiện kỷ yếu về lịch sử đóng tàu “Không số”.
  3. Tiếp tục đẩy mạnh việc kết nạp hội viên cá nhân và hội viên đơn vị.
  4. Lựa chọn một số đề tài trọng điểm, theo đúng điều lệ hội, để tập trung triển khai trong năm 2024.
  5. Triển khai công tác thu hội phí hội viên theo quy định.
  6. Về nội dung công tác chuẩn bị đại hội lần thứ IV:

– Dự kiến thời gian tổ chức đại hội: tháng 10/2024.

– Về dự kiến nhân sự chủ tịch hội: Hội nghị biểu quyết nhân sự chủ tịch nhiệm kỳ 2024-2029: Ông Nguyễn Viết Nhiên tiếp tục giữ chức vụ chủ tịch, giao văn phòng hội chuẩn bị các thủ tục theo quy định.

– Thành lập các tiểu ban để triển khai công việc gồm:

Về công tác lập đề án nhân sự: Ông Nguyễn Viết Nhiên – phụ trách

Về công tác văn kiện: Ông Lưu Tuấn Sinh – phụ trách

Về công tác hậu cần: Ông Đỗ Thành Hưng – phụ trách

Về công tác khánh tiết, dẫn chương trình: Ông Đỗ Hùng Chiến – phụ trách.

– Kiểm điểm ban chấp hành nhiệm kỳ 2019-2024: Một số thành viên có tên trong BCH nhưng không tham gia sinh hoạt sẽ đưa ra khỏi danh sách, xem xét việc có tiếp tục mời tham gia BCH đối với một số thành viên có dự họp 1-2 buổi, ngoài ra các thành viên BCH nghiên cứu đề xuất giới thiệu thêm 1 số thành viên khác có nhiệt huyết với công tác hội để bổ sung vào đề án nhân sự nhiệm kỳ mới.

– Giao ông Nguyễn Văn Lợi liên hệ các đơn vị: Trường Cao đẳng Hải Quan, Công ty Ba Son, Xưởng 51 mời gia nhập Hội viên đơn vị và cử người tham gia BCH.

Đề nghị các đồng chí trong BCH, hội viên có liên quan thực hiện nghiêm túc thông báo trên.

Trân trọng.

Nơi nhận:

–          BCH, Hội viên (để t/h);

–          Lưu VT.

 

 

 

 

 

 

CHỦ TỊCH     

(Đã ký) 

Nguyễn Viết Nhiên

 

 

 

 

 

 

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*