NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI HỘI KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ KINH TẾ BIỂN TPHCM NHIỆM KỲ III ( 2019 – 2024)

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI  NHIỆM KỲ III ( 2019 – 2024)

Căn cứ Điều lệ hoạt động của Hội Khoa học kỹ thuật và kinh tế biển thành phố Hồ Chí Minh được Chủ tịch Ủy ban nhân dân TPHCM phê duyệt ban hành kèm theo Quyết định số 5616/QĐ-UBND ngày 08 tháng 12 năm 2009;

Căn cứ Kế hoạch số 01/KH-HB ngày 28/4/2019 của Ban chấp hành Hội Khoa học kỹ thuật và kinh tế biển thành phố Hồ Chí Minh về việc tổ chức Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2019-2024 của Hội;

Căn cứ các ý kiến tham gia đóng góp vào dự thảo Báo cáo tổng kết hoạt động nhiệm kỳ II (2014-2019), phương hướng hoạt động nhiệm kỳ III (2019-2024) Hội Khoa học kỹ thuật và kinh tế biển thành phố Hồ Chí Minh của các hội viên, các Đại biểu tham dự Đại hội và ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Liên hiệp các Hội KHKT TPHCM.

Đại hội nhiệm kỳ III (2019 – 2024),

QUYẾT NGHỊ:

  1. Đại hội hoàn toàn nhất trí với Điều lệ sửa đổi của Hội Khoa học Kỹ thuật và Kinh tế Biển Tp Hồ Chí Minh theo quy định tại Thông tư số 03/2013/TT-BNV ngày 16/4/2013 của Bộ trưởng Bộ nội vụ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội.
  2. Đại hội hoàn toàn nhất trí với Báo cáo kết quả hoạt động của nhiệm kỳ II và Phương hướng hoạt động Nhiệm kỳ III (2019-2024); Báo cáo kiểm điểm Ban chấp hành nhiệm kỳ 2014-2019.
  3. Đại hội hoàn toàn nhất trí với kết quả bầu cử Ban chấp hành bảo đảm nguyên tắc khách quan, công khai, minh bạch, dân chủ và đúng quy định. Kết quả Đại hội đã thống nhất số lượng UV BCH nhiệm kỳ III là 25 người, tại Đại hội bầu ra Ban Chấp hành gồm 23 thành viên (2 người sẽ bổ sung trong nhiệm kỳ) và Ban kiểm tra gồm 3 thành viên.
  4. Đại hội nhất trí giao Ban chấp hành nhiệm kỳ III chỉ đạo triển khai hoạt động của Hội:

– Tiếp thu các ý kiến tham gia của các Đại biểu tham dự Đại hội, ý kiến phát biểu chỉ đạo của Lãnh đạo Liên hiệp các hội KHKT để hoàn chỉnh báo cáo tổng kết hoạt động nhiệm kỳ II (2014-2019), phương hướng nhiệm vụ hoạt động nhiệm kỳ III (2019-2024) của Hội Khoa học kỹ thuật và kinh tế biển thành phố Hồ Chí Minh.

– Xây dựng kế hoạch, biện pháp cụ thể và tổ chức triển khai thực hiện thắng lợi phương hướng hoạt động từng năm và cả nhiệm kỳ III (2019-2024) mà Đại hội đã thông qua.

  1. Đại hội kêu gọi toàn thể hội viên thuộc Hội phát huy những thành tích đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, phấn đấu vượt qua khó khăn thách thức, phát huy cao độ nhiệt tình nghề nghiệp và trách nhiệm công dân tích cực đóng góp trí tuệ và công sức của mình vào sự đoàn kết, lớn mạnh của Hội, thực hiện thắng lợi phương hướng nhiệm vụ hoạt động từng năm và trong cả nhiệm kỳ III.

Nghị quyết này được Đại hội Hội Khoa học Kỹ thuật và Kinh tế Biển Tp Hồ Chí Minh thông qua lúc 11h30 ngày 12/9/2019 tại Đại hội./.

 

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH 

PGS.TS Lê Kế Lâm

TM. ĐOÀN THƯ KÝ

TS. Lưu Tuấn Sinh

 

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*