THƯỜNG VỤ BAN CHẤP HÀNH HỘI KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ KINH TẾ BIỂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH HỌP ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI THỜI GIAN QUA VÀ PHƯƠNG HƯỚNG QUÝ III/2020

Ngày 28/5/2020, Thường vụ Ban Chấp hành Hội Khoa học Kỹ thuật và Kinh tế Biển Thành phố Hồ Chí Minh đã họp định kỳ đánh giá kết quả hoạt động của Hội từ đầu quý  II/2020 đến nay và triển khai công tác quý III/2020.

Về kết quả hoạt động thời gian qua, Hội nghị thảo luận và khẳng định: Hội đã có nhiều cố gắng triển khai thực hiện tốt nhiều công việc, trong đó đã thực hiện tốt kế hoạch tổ chức cuộc thi viết bài tham luận với chủ đề: “Hướng về biển đảo quê hương” nhân Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2020 (từ ngày 1 đến 8/6/2020). Có hàng chục Hội viên Hội Khoa học Kỹ thuậ tvà Kinh tế Biển Thành phố Hồ Chí Minh và sinh viên của một số trường đại học trên địa bàn TP.HCM tham gia, thể hiện rõ ý thức và trách nhiệm bảo vệ tài nguyên môi trường, bảo tồn, phát huy giá trị của tài nguyên và môi trường biển – đảo; phát triển kinh tế biển và bảo vệ vững chắc chủ quyền quốc gia trên biển. Ban Tổ chức, Ban Giám khảo cuộc thi đã hoạt động tích cực, từ việc vận động người viết, hướng dẫn, thu thập bài viết đến công tác chấm thi. Sau khi tổ chức chấm sơ khảo, Ban Giám khảo lựa chọn 11 bài có chất lượng cao hơn đưa vào chấm chung khảo; cuối cùng, có 6 bài được lựa chọn để trao giải. Bên cạnh đó, Hội nghị cũng thảo luận và quyết định kiện toàn Thường vụ Ban Chấp hành Hội; thông qua mẫu logo – biểu trưng của Hội để đưa vào sử dụng…

Về phương hướng công tác quý III, Tiến sĩ Nguyễn Viết Nhiên, Chủ tịch Hội kết luận: Toàn Hội tập trung hoàn thành một số công việc: Tổ chức công bố kết quả cuộc thi nói trên theo kế hoạch; tiếp tục triển khai xây dựng Đề cương Lịch sử đóng tàu “Không số”; đẩy mạnh công tác truyền thông… Để thực hiện nghiêm Chỉ thị 15/CT-TTg 2020 của Thủ tướng Chính phủ về quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng chống dịch COVID – 19, Hội không tổ chức hội thảo với chủ đề: “Hướng về biển đảo quê hương” nói trên. Các bài có chất lượng tốt sẽ được biên tập và đăng trên website của Hội. Việc họp Ban Chấp hành Hội và tổ chức trao giải thưởng cuộc thi nói trên không thực hiện theo kế hoạch mà sẽ được chuyển sang tháng 9/2020./.

                                                                                                                                  Văn Đấu

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*