THƯỜNG VỤ BAN CHẤP HÀNH HỘI KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ KINH TẾ BIỂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TRIỂN KHAI MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI TRONG QUÝ II/2020

Ngày 5/3/2020  Thường vụ Ban Chấp hành Hội Khoa học kỹ thuật và kinh tế Biển Thành phố Hồ Chí Minh đã họp đánh giá kết quả hoạt động của Hội trong quý I và triển khai một số công việc trong quý II/2020.

Sau khi kiểm điểm, đánh giá kết quả hoạt động quý I, phương hướng công tác quý II và tiến hành thảo luận, Tiến sĩ Nguyễn Viết Nhiên, Chủ tịch Hội kết luận: Hội đã triển khai thực hiện tốt một số công việc trong quý I; trong quý II cần tập trung hoàn thành một số công việc đã triển khai từ quý I (như việc xây dựng Đề cương Lịch sử đóng tàu “Không số”…); Tổ chức xây dựng và lựa chọn Logo (Biểu trưng) chính thức của Hội. Đặc biệt, Hội tập trung làm tốt công tác chuẩn bị, xây dựng chương trình, nội dung, kế hoạch và tổ chức Hội thảo với chủ đề: “Hướng về biển đảo quê hương” nhân Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2020 (từ ngày 1 đến 8/6/2020), với đối tượng tham gia là Hội viên Hội Khoa học Kỹ thuật và Kinh tế Biển Thành phố Hồ Chí Minh và sinh viên của một số trường đại học trên địa bàn TPHCM. Đây là các hoạt động thiết thực, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho toàn xã hội, toàn hệ thống chính trị và từng người dân, nhất là thế hệ trẻ về vai trò, tầm quan trọng đặc biệt của biển và đại dương đối với sự phát triển bền vững biển – đảo, đối với việc giảm thiểu các tác động biến đổi khí hậu của thế giới, của Việt Nam nói chung và đối với Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng. Đây cũng là dịp đề toàn thể hội viên nâng cao ý thức lòng tự hào, ý thức dân tộc đối với chủ quyền vùng biển Tổ quốc, nâng cao trách nhiệm và hành động thiết thực, góp phần giữ vững ổn định và phát triển đất nước, thể hiện ý chí quyết tâm bảo vệ tài nguyên môi trường, bảo tồn, phát huy giá trị của tài nguyên và môi trường biển – đảo; tích cực tham gia nghiên cứu khoa học kỹ thuật, phát triển kinh tế biển và bảo vệ vững chắc chủ quyền quốc gia trên biển.

Thường vụ Ban Chấp hành Hội đã chỉ đạo, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đồng chí trong Thường vụ, đồng thời dự kiến các phương án thực hiện và hoàn thành tốt các nội dung công việc nêu trên trong điều kiện bình thường cũng như khi phải tập trung cao nhất để phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19./.

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*