Về việc Mời viết bài tham gia Hội thảo “Thành phố Hồ Chí Minh – Tầm nhìn kinh tế biển kết nối chuỗi đô thị quốc tế”

Kính mời các bác, các cô chú trong Ban chấp hành và toàn thể Hội viên của Hội tham gia viết bài tham luận hội thảo ” Thành phố Hồ Chí Minh – Tầm nhìn kinh tế biển kết nối chuỗi đô thị quốc tế”.

Bài viết xin gửi về email Hội Biển tại địa chỉ: hoibienhcm@gmail.com để chọn lọc và giới thiệu đến hội thảo.
Thời hạn: 10/2/2021
Thông tin chi tiết vui lòng xem file đính kèm.
Trân trọng
TL.Chủ tịch
Thư ký
Nguyễn Thị Phương Thảo

                                                 

                                                              NỘI DUNG HỘI THẢO

“Thành phố Hồ Chí Minh – Tầm nhìn kinh tế biển kết nối chuỗi đô thị quốc tế”

 

BA NHÓM VẤN ĐỀ:

  1. Liên kết vùng: Những yếu tố phát triển mới từ liên kết vùng để tạo động lực mạnh hơn cho kinh tế biển.
  2. Kinh tế: Tầm nhìn, các mô hình phát triển và chiến lược hành động hay lộ trình phát triển.
  3. Đô thị: Kết nối chuỗi đô thị biển để kiến tạo các trung tâm sinh thái và kinh tế giá trị gia tăng cao tầm vóc quốc tế, khu vực và trong nước.

 

NỘI DUNG CỤ THỂ:

– Các giải pháp tổng thể, đổi mới và đột phá về cơ chế, chính sách, mô hình, giải pháp quản lý phát triển nhăm góp phần tháo gỡ những điểm nghẽn cản trở phát triển kinh tế – xã hội và đô thị của Thành phố Hồ Chí Minh và Vùng Thành phố.

– Tiềm năng và vị thế quốc tế của biển đối với quy mô tăng trưởng và đổi mới mô hình kinh tế sang mô hình chất lượng cao của Thành phố Hồ Chí Minh.

– Vấn đề liên kết vùng để phát triển chuỗi đô thị biển Thành phố Hồ Chí Minh và Vùng Đông Nam Bộ tầm vóc quốc tế, theo cơ hội của Hậu công nghiệp, Công nghệ xây dựng trên biển, Kinh tế tuần hoàn, Kinh tế biển xanh và Tác động giảm thiểu.

– Hài hòa mối quan hệ giữa bảo tồn và phát triển Khu dự trữ sinh quyển thế giới Cần Giờ trong liên kết vùng gắn với dịch vụ hệ sinh thái giá trị tăng cao.

– Định hướng tầm nhìn và mục tiêu chiến lược cho mô hình kinh tế biển theo dạng Cluster (tạo cụm kinh tế- liên kết mềm) trong phát triển ra biển, cửa biển để kết nối với khu vực Đông Nam Á và quốc tế.

– Các giải pháp liên quan đến phát huy nguồn lực tổng hợp phát triển Vùng Thành phố Hồ Chí Minh gắn với công tác quy hoạch và quản lý phát triển cơ sở hạ tầng đô thị, phát triển nguồn nhân lực và văn hóa, gắn với các nhiệm vụ trọng tâm của các Sở Ngành đang thực hiện như công tác điều chỉnh quy hoạch chung Thành phố, cũng như thực hiện các nhiệm vụ, đề án, chương trình công tác năm 2020 ngày 09/3/2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố.

– Các giải pháp liên quan trong thực hiện Kế hoạch 1133/KH-UBND ngày 03/11/2020 của Ủy ban nhân dân Thành phố về triển khai thực hiện Nghị quyết số 16/NQ/CP của Chính phủ ngày 29/4/2020 ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Bộ Chính trị về Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia.

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*