Giới thiệu chung

 • Mục đích hoạt động của Hội

Hội khoa học kỹ thuật và kinh tế TP.HCM là tổ chức xã hội – nghề nghiệp của trí thức, doanh nhân, cá nhân, tập thể hoạt động trong các lĩnh vực khoa học kỹ thuật và kinh tế biển, những người quan tâm tới giữ gìn an ninh biển đảo; sinh sống làm việc trên địa bàn TP.HCM; là công dân Việt Nam tự nguyện gia nhập hội với mục đích tập hợp, đoàn  kết bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của hội viên, góp phần tích cực vào sự nghiệp bảo vệ, an ninh và phát triển kinh tế khu vực biển đảo.

 • Nguyên tắc hoạt động của hội:

Ngày 26-3-2009, Chủ tịch UBND TP.HCM ký quyết định thành lập Hội Khoa học và Kinh tế Biển thành phố Hồ Chí Minh và hoạt động trên nguyên tắc:

 • Tự nguyện
 • Tự quản
 • Dân chủ, bình đẳng, công khai, minh bạch.
 • Tuân thủ hiến pháp, pháp luật và điều lệ hội.
 • Tổ chức của Hội có:
 • Ban chấp hành
 • Ban thường vụ
 • Ban kiểm tra
 • Văn phòng và các ban chuyên môn
 • Chủ tịch Hội khóa 2
 • PGS-TS,Chuẩn Đô đốc, Thiếu tướng Lê Kế Lâm
 • Các Phó Chủ tịch:
 • PGS-TS Nguyễn Văn Thư – Hiệu trưởng Trường ĐHGT TP.HCM
 • Thuyền trưởng Tiếu Văn Kinh
 • Kỹ sư Doãn Mạnh Dũng – kiêm Tổng Thư ký
 • Quyền của hội viên và hoạt động của Hội

Hội vận động hội viên tham gia chương trình, các dự án đề tài nghiên cứu; tư vấn, phản biện và giám định xã hội theo đề nghị của cơ quan nhà nước; cung cấp dịch vụ công và các vấn đề thuộc lĩnh vực hoạt động của Hội, tổ chức dạy nghề, truyền nghề theo quy định của pháp luật.

Tham gia ý kiến vào các văn bản, quy chế của hội và pháp luật quy định có liên quan đến nội dung hoạt động của hội…

 • Công tác thông tin, tuyên truyền của hội

Để hoạt động có hiệu quả, hội tổ chức việc thông tin liên kết và phản ảnh những hoạt động trên trang thông tin của hội lấy tên website: “Bientoancanh.org” thông tin những tin tức, sự kiện thế giới và trong nước cho bạn đọc và hội viên của hội. Phản ảnh những thành quả, những tiến bộ KHKT góp phần cho phát triển kinh tế biển đảo trong nước và khu vực. Đặc biệt đối với tin và bài viết về hoạt động của các thành viên của hội kịp thời, trung thực.

Hội KHKT và kinh tế biển TP. Hồ Chí Minh kêu gọi và mong muốn hội viên của hội, bạn đọc gần xa luôn phối hợp, đóng góp ý kiến xây dựng để trang web của hội ngày càng phát triển….

Mọi chi tiết liên hệ Nguyễn Văn Độ

email: donguyen28944@gmail.com, điện thoại: 01203202459