TỔ CHỨC GẶP MẶT HỘI VIÊN VÀ TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ MỚI CỦA HỘI KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ KINH TẾ BIỂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Vừa qua, Hội Khoa học kỹ thuật và kinh tế Biển Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức gặp mặt hội viên và triển khai công việc trong năm mới 2020. GS-TS Nguyễn Văn Phước, Chủ tịch Liên hiệp Các Hội Khoa học -Kỹ thuật TP, Chủ tịch Hội Nước và Môi trường TP HCM, cùng đông đảo các hội viên tập thể và gần 100 hội viên cá nhân của Hội tới dự.

GS.TS Nguyễn Quang Phước. Chủ tịch liên hiệp các Hội KHKT TPHCM đã biểu dương những kết quả mà Hội đã đạt được trong năm qua và phát biểu chỉ đạo,

Các vị khách quý và đại biểu được nghe báo cáo về kết quả hoạt động trong năm 2019 và những chủ trương, phương hướng, biện pháp thực hiện nhiệm vụ năm 2020 của Hội. Trong năm 2019, Hội Khoa học kỹ thuật và kinh tế Biển Thành phố Hồ Chí Minh đã hoàn thành tốt mục tiêu, nhiệm vụ đề ra; nổi bật là thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ nghiên cứu khoa học, phản biện xã hội, tuyên truyền biển đảo; đồng thời, phối hợp hoạt động với các cơ quan, tổ chức và các hội xã hội – nghề nghiệp để hỗ trợ nhau nâng cao nghề nghiệp. Hội viên luôn đoàn kết, gắn bó vì sự tồn tại và phát triển của Hội, vì lợi ích chung của xã hội. Hoạt động của Hội gắn kết với các cơ quan, đoàn thể, công ty, trường học, doanh nghiệp ở địa phương và các hội nghề nghiệp bạn bè trong Liên hiệp các hội Khoa học – Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh. Cũng trong buổi gặp mặt, đại diện Ban Chấp hành Hội tổ chức thông báo kết quả làm việc với một số đơn vị thành viên, kết quả bước đầu triển khai các chương trình hợp tác của Ban Chấp hành Hội; thành lập nhóm nghiên cứu khoa học và triển khai một số công việc cần thực hiện ngay, trong đó có việc triển khai nghiên cứu một số dự án, đề tài, công trình khoa học (Xây dựng bến du thuyền; Lịch sử đóng tàu “Không số”…), xúc tiến các chương trình hợp tác, xây dựng kế hoạch và biện pháp phát triển hội viên và một số công việc nội bộ của Hội.

GS-TS Nguyễn Văn Phước, Chủ tịch Liên hiệp Các Hội Khoa học và Kỹ thuật TP đã biểu dương những kết quả mà Hội đã đạt được trong năm qua và phát biểu chỉ đạo, nhấn mạnh một số nội dung, biện pháp cần triển khai thực hiện của Hội trong năm 2020 và thời gian tới, trong đó cần tập trung làm tốt vai trò xã hội- nghề nghiệp của Hội; nên thành lập các tổ, các trung tâm tư vấn, tham gia thực hiện và hoàn thành nhiều dự án về lĩnh vực kinh tế, xã hội, văn hóa, môi trường…; phát huy hơn nữa năng lực đổi mới và sáng tạo của đội ngũ trí thức, chủ động tạo ra việc làm, thu nhập từ việc tham gia thực hiện các dự án, các hoạt động tư vấn, phản biện, giám định xã hội và tham mưu cho cấp ủy, chính quyền TP trong quá trình xây dựng chủ trương, chính sách và định hướng phát triển TP HCM; góp phần tích cực xây dựng đội ngũ trí thức khoa học – công nghệ lớn mạnh, chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển của TP; gắn kết hội viên và góp sức cùng các hội nghề nghiệp cùng phát triển, vì sự phát triển kinh tế- xã hội của Thành phố và đất nước.

Phát huy cao độ nhiệt tình, năng lực nghề nghiệp và trách nhiệm công dân, Ban Chấp hành Hội và toàn thể hội viên phấn đấu thực hiện tốt mục tiêu: Tập hợp, đoàn kết các lực lượng làm khoa học công nghệ, môi trường, kinh tế và quốc phòng an ninh hướng biển; điều hoà phối hợp hoạt động và tạo điều kiện thuận lợi cho những người hoạt động trong các lĩnh vực trên có hiệu quả; thực hiện tốt chức năng tư vấn, phản biện, giám sát xã hội, nghiên cứu khoa học và tuyên truyền, phổ biến những vấn đề thuộc lĩnh vực khoa học công nghệ, kinh tế và bảo vệ môi trường biển theo đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước; góp phần thúc đẩy phát triển khoa học – công nghệ và kinh tế xã hội, tăng cường củng cố an ninh – quốc phòng trên hướng biển của đất nước và Thành phố Hồ Chí Minh./.

                                                                                                                                                                                    VĐ.

 

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*